TERMS AND CONDITIONS

1. First purchase must be RM450 (wholesale price) and above + RM50 for admin fees.
   
    Kelayakan untuk permohonan sebagai ahli adalah pembelian mesti RM450 keatas dalam
    satu bill (harga borong sahaja) + RM50 untuk yuran admin.

   第一次购买必须是RM450 或以上(批发价格) + RM50 管理费就可成为会员。

  

2. To avoid termination of any unqualified member account, a minimum RM100 sales sum
    needed in 6 subsequence month in every individual account
       
    Untuk mengelakkan penamatan akaun ahli, ahli-ahli hanya perlu dengan membuat
    pembelian minima jumlah RM100 yang diperlukan dalam 6 bulan berterusan dalam
    kesemua akaun individu

   为了避免任何不合格的会员帐户被终止,在各个帐户需连续每6个月内维持最低
    RM100的销售总和(任何不合格者需重新参与计划及须附和条件)

3. Renewal fee @ RM10 per annum.

    yuran pembaharuan RM10 tahunan

   10元马币每年续期费

4. We reserve the right to terminate any dishonourable and unprofessional conduct of our member.

    Kami berhak untuk menamatkan mana-mana hina dan tidak profesional kelakuan ahli kami.

   我们有权终止任何会员帐户。